Dzień Edukacji Narodowej 2017

W tym roku Dzień Nauczyciela obchodziliśmy tłumnie. Szeregom krzeseł nie było końca. Wypełniły one dosłownie całą salę. Przygotowanie uroczystości było nie lada wyzwaniem. Reforma szkolnictwa, nowa szkoła, nowy budynek…
Punktualnie o 9.00 w sali gimnastycznej przy ulicy Kopernika 13 c rozpoczął się apel. Oprócz nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów pojawiło się wielu zaproszonych gości. Najliczniejszą grupę stanowili emeryci. Swoją obecnością zaszczycili nas również, Wójt Gminy Małdyty oraz kierownictwo GOPS-u i GOKiS-u.
Częścią artystyczną zajęły się panie: Danuta Bakunowicz i Anita Kilik. Dekorację stworzyły panie: Aneta Kucharska i Renata Rękawek. Natomiast za część techniczną byli odpowiedzialni panowie: Michał Tymczyna i Przemysław Ruczyński. W przygotowaniu sali, które okazało się trudnym logistycznym przedsięwzięciem, wielką rolę odegrali gimnazjaliści. Grupa występujących aktorów pochodziła z różnych klas, zarówno szkoły podstawowej, jaki i gimnazjum. Celem było pokazanie integracji uczniów.
Podczas części oficjalnej wręczono nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły. Obecność pana wójta była nieprzypadkowa. Wręczył on dwie Nagrody Wójta Gminy Małdyty panu dyrektorowi, Czesławowi Rolce oraz pani Barbarze Ruteckiej- Rolce.
Część artystyczna utrzymana było w konwencji humorystycznej i składała się z szeregu zabawnych scenek, które miały miejsce podczas lekcji i na przerwie. Szkolny chór zaprezentował nam przepięknie zaśpiewane piosenki, zaś solistki nagrodzone zostały brawami. Na koniec wręczono wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i gościom prześliczne aniołki wykonane przez uczniów pod ścisłym nadzorem niezawodnej pani Izabeli Rozbickiej. Aniołki miały symbolizować wielką chęć uczniowskiej metamorfozy.
 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.