Świąteczno-wiosenny wystrój klas

Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs skierowany do wszystkich klas. Komisja dokonała oceny wystroju, w którym punkty przyznawano w trzech kategoriach: estetyka, pracochłonność i pomysłowość. Zwycięzcami zostały klasy:

I miejsce - klasa Ia
II miejsce - klasa Ib
III miejsce - klasy IIa i IIb
wyróżnienie - klasa IIIa

Zdjęcia wkrótce.