Wykład pracownika Delegatury IPN w Olsztynie

W 77 rocznicę zbrodni katyńskiej  uczniowie klas III wysłuchali wykładu – pracownika Delegatury IPN w Olsztynie. Prelegent przedstawił sytuację polityczną państwa polskiego od 1939 do 1943 roku. Wskazał na mapie miejsca osadzenia polskich obywateli wziętych do niewoli sowieckiej w 1939 roku.

Omówił przyczyny polityczne, wydania rozkazu wymordowania polskich żołnierzy przez władze sowieckie. Zapoznał młodzież z tekstami źródłowymi i ikonograficznymi dotyczącej zbrodni katyńskiej.

W tym roku mija 77. rocznica zbrodni katyńskiej. 3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło wywóz polskich oficerów z obozu w Kozielsku, a w kolejnych dniach z obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Był to początek zbrodni katyńskiej, w której sowieci wymordowali blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
Pierwsze transporty śmierci z jeńcami z Kozielska ruszyły 3 kwietnia do Katynia. Przewieziono tam 4 404 jeńców i zamordowano strzałami w tył głowy. Likwidacja obozu trwała do 12 maja. Z Ostaszkowa wywózki kierowano do Kalinina, obecnie Twer, od 4 kwietnia do 16 maja. Ciała pomordowanych 6 287 więźniów pogrzebano w miejscowości Miednoje. Od 5 kwietnia do 12 maja z obozu w Starobielsku wywieziono do Charkowa i rozstrzelano 3 896 jeńców, a pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach.
Wśród rozstrzelanych byli oficerowie Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.
Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD.
Uczniowie klas II zostali zapoznani z tematem „Żołnierze wyklęci”. Pan Dawid Zagził przedstawił najważniejszych bohaterów: Danuta Siedzikówna „Inka” ,Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, Zdzisław Bandocha ”Żelazny”, Witold Pilecki. Wykładowca wyjaśnił termin ” Żołnierzy niezłomnych”. Omówił motywy działania w/w postaci polskiego podziemia niepodległościowego, które stawiało czynny opór sowietyzacji Polski. Omówił zasięg działania polskiej partyzantki przeciwko sowietom. Podał sposoby represji, które stosowali sowieci wobec „Żołnierzy niezłomnych”.
Na korytarzu szkolnym i w bibliotece Pani  Marzena Piechocińska przygotowała wystawkę dotyczącą zbrodni katyńskiej.

Agnieszka Derezińska