Wyjazd do teatru - „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza

Musimy uzmysłowić sobie, że: „Misją Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych oraz imprez edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym wychowaniem poprzez sztukę, jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury.” [1]
Przedstawienie według A. Mickiewicza zachwyciło nas formą, bogatą w sceny plastyczno-muzyczne, które głęboko oddziaływały na naszą wyobraźnię. Mieliśmy możliwość zastanowić się nad przesłaniem tego romantycznego utworu dramatycznego: „Czy w naszym świecie, w XXI wieku, jest jeszcze miejsce na duchy?”[2]  Najtrafniejszą odpowiedź udziela recenzja do widowiska: „… Musi być, bo  potem?… Dlatego zapraszamy wszystkich na „Dziady”, żeby każdy z nas mógł spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, żeby się przerazić, uśmiechnąć, wzdrygnąć, odetchnąć z ulgą, a w końcu zastanowić, jak przejść przez  życie, jakich błędów się wystrzegać.”[3]
Wizyta w teatrze okazała się pożyteczną lekcją nie tylko języka polskiego i wychowania, ale również lekcją rzemiosła aktorskiego.
 

[1]Źródło: http://www.narodowyteatredukacji.pl/o-teatrze/; dostęp:03.03.2017 r.
[2]Źródło: http://www.narodowyteatredukacji.pl/repertuar/dziady-cz-ii/; dostęp: 03.03.2017 r.
[3] Źródło: http://www.narodowyteatredukacji.pl/repertuar/dziady-cz-ii/; dostęp: 03.03.2017 r.

Źródło zdjęć z przedstawienia: http://www.narodowyteatredukacji.pl/galeria/dziady/