Wielkanocna Zbiórka Żywności

W dniu 31 marca 2017r. we współpracy z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małdytach wolontariusze z naszej szkoły: Klaudia Kamińska, Magda Rodziewicz, Krzysiek Borysewicz, Ola Jaceńciuk, Julka Zdunek, Ola Kopcińska przyłączyli się do Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

Akcja ta jest koordynowana przez Bank Żywności w Olsztynie.
Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, jest doskonałą okazją do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Każdy może pomóc oraz stać się darczyńcą.
W sumie podczas akcji zebraliśmy 86,35 kg żywności, która zostanie przekazana potrzebującym.