"Stan wojenny" - wykład pracownika IPN

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny.

Pracownik Delegatury IPN w Olsztynie pan Dawida Zagził wygłosił wykład pt. .”Stan wojenny 13 XII 1981-VII 1983”. Prelegent przedstawił wydarzenia 13 grudnia 1981 roku. Wskazał postacie historyczne odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Wskazał na mapie główne miejsca internowania członków NZZ” Solidarność”. Omówił, sposoby zatrzymywania członków „Solidarności”. Przestawił najmłodsze ofiary śmiertelne stanu wojennego. Zapoznał młodzież ze zbiorami źródeł ikonograficznych, które ukazywały wydarzenia związane z życiem zwykłych ludzi po wprowadzeniu stanu wojennego.
W bibliotece szkolnej młodzież mogła zapoznać się z wystawką pt. Stan wojenny 13 grudnia 1981”. Wystawka została przygotowana przez Panią Marzenę Piechocińską.

Agnieszka Wymentowska-Derezińska