XXXIX Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

1 kwietnia 2017 roku w Morągu odbyła się już XXXIX Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, której głównym organizatorem jest Oddział Rejonowy PCK w Morągu, a zasadniczym celem promowanie zdrowego stylu życia. Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, zasad zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy.
Gimnazjum w Małdytach reprezentowały uczennice z klas drugich:
Natalia Pielak, Karolina Magnes, Dominika Kiedyk.

Ostatecznie dziewczęta zajęły:
W kategorii indywidualnej:

I miejsce – Natalia Pielak
III miejsce – Karolina Magnes

W kategorii szkół gimnazjalnych – Gimnazjum w Małdytach - I miejsce