Lekcja historii

W dniu 9 listopada uczniowie klas III wysłuchali wykładu Pana Dawida Zagził, pracownika IPN Delegatura w Olsztynie. Prelegent przedstawił losy Polaków w latach 1943-1944 na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Omówił i wskazał na mapie tereny objęte antypolską czystką  etniczną przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich. Wyjaśnił, w jaki sposób powstała i ,jak funkcjonowała Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA), co było ich celem działania i, w jaki sposób planowali eksterminację ludności polskiej. Wskazał działania Ukraińców tzw. Sprawiedliwych, którzy udzielili pomocy swoim polskim sąsiadom w chwili zagrożenia ich życia.
Dla uczniów w bibliotece została przygotowana wystawka  przez Panią Marzenę Piechocińską pt. ”Niepodległość w literaturze”.

Agnieszka Wymentowska-Derezińska