IV Międzyszkolne Podchody Matematyczne

„MATEMATYKA – WYSTAW SWOJE ZMYSŁY NA NAJWYŻSZĄ PRÓBĘ, MKNĄC W GŁĘBINĘ BEZGRANICZNEJ WIEDZY”.

20 lutego 2017r w Zespole Szkół Licealnych w Morągu odbyły się IV Międzyszkolne Podchody Matematyczne. Konkurs skierowany był do uczniów klas trzecich gimnazjum, a jego celem było rozwijanie zainteresowań i motywowanie uczniów do uczenia się matematyki, wspieranie uzdolnień matematycznych uczniów, inspirowanie do działań kreatywnych oraz wyzwalanie aktywności matematycznej.
W rozgrywkach wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn. Gimnazjum w Małdytach reprezentowali: uczniowie z kl. IIIb Kacper Łubkowski, Damian Nowikiewicz, Przemysław Pych.
Zmagania konkursowe składały się z dwóch etapów: etap pierwszy polegał na rozwiązywaniu zadań zamkniętych przez drużyny na wyznaczonych stanowiskach, etap drugi odkrywał hasło ustalone dla tej edycji konkursu z wykorzystaniem wyników etapu pierwszego.
Drużyna z naszego gimnazjum zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy!