Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

1 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum w Małdytach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Ostródzie.

Gospodarz eliminacji powiatowych - Wójt Gminy Małdyty Pan Marcin Krajewski - powitał gości podkreślając jak istotną rolę pełni turniej w zdobywaniu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej wśród młodzieży. Gości powitali również Dyrektor Gimnazjum Pani Ewa Malinowska oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mł. bryg. Pan Tomasz Ostrowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski wraz z Wicestarostą Panem Edmundem Winnickim, burmistrz Miłakowa Pan Aleksander Gawryluk, burmistrz Miłomłyna Pan Stanisław Siwkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh. Ryszard Harasim, komendanci gminni OSP oraz opiekunowie uczestników turnieju.
Konkurs przebiegał w trzech grupach wiekowych - szkoła podstawowa, gimnazjum i młodzież ponadgimnazjalna.Kandydaci musieli wykazać się teoretyczną wiedzą na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, organizacji i działalności Straży Pożarnej, praktycznej wiedzy dotyczącej zagrożeń i prewencji przeciwpożarowej oraz rozpoznać wyposażenie. Laureatów z każdej grupy wiekowej nagrodzono dyplomami i bogatymi nagrodami, ufundowanymi przez wójta Gminy Małdyty Pana Marcina Krajewskiego oraz Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie mł. bryg. Tomasza Ostrowskiego . Wszystkim serdecznie gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy ponownie.

GRUPA I - szkoły podstawowe:

1. Piotr Sotnik
2. Jakub Czarzasty
3. Michał Pogodziński

GRUPA II - gimnazjum:

1.Jakub Krućko
2.Dominika Szulc
3.Karol Kowalczyk

GRUPA III – szkoły ponad gimnazjalne:

1. Michał Kupczyk
2. Adrian Kargin
3. Jan Żeberek

Autor informacji: Monika Olszewska

Więcej zdjęć z Turnieju zamieszczono w Galerii.