Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców

Gimnazjum w Małdytach przy współpracy z Urzędem Gminy w Małdytach w ramach realizacji zadania publicznego „Edukacja  w kierunku  kształtowania  pozytywnych  postaw  i poprawy  funkcjonowania  społecznego”w dniu 17 maja 2016 roku zorganizowało spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców z członkami Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego, doświadczonymi terapeutami, ludźmi realizującymi spotkania z młodzieżą i ich rodzicami o uzależnieniach od narkotyków, alkoholu, pornografii, przemocy oparte na historiach i świadectwach z życia osób, które były uzależnione. Wstrząsające i prawdziwe historie pokazują realia walki i ceny, którą musieli zapłacić, aby żyć w wolności bez nałogów.

To doskonały sposób przestrzegania młodzieży, aby nie ryzykowała przyszłości swojego życia poprzez wchodzenie w kontakt z substancjami psychoaktywnymi lub rzeczami które powodują uzależnienie.
Celem spotkania było wsparcie rodziców w codziennych kontaktach z dziećmi, pomoc w opanowaniu umiejętności lepszego porozumiewania się z nimi, zastanowienie się nad własnymi metodami i postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń.
Forma spotkania oparta na szczerych wyznaniach prowadzących, prezentacjach i filmach zyskała akceptację odbiorców. Rodzice słuchali z zainteresowaniem, a bezpośredniość, szczerość i otwartość prowadzących pobudzała do refleksji.