Rozpoczęcie roku szkolnego 2015-16

Wychowawcami klas pierwszych zostali Pani Małgorzata Tymczyna oraz Pan Michał Tymczyna. Ponadto do Grona Pedagogicznego dołączło dwóch nowych nauczycieli; Pan Tomasz Osękowski uczyć będzie języka angielskiego, natomiast Pan Aleksander Robak - religii.
Na koniec uroczystości Pani Dyrektor życzyła wszystkim owocnej pracy w tym roku szkolnym, po czym zaprosiła uczniów na spotkanie z wychowawcami klas.