Olimpiada PCK

Celem olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia. Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, zasad zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy.

Gimnazjum w Małdytach pod opieką pedagoga Magdaleny Parszuta, reprezentowały uczennice z klas trzecich:
Michalina Rozbicka, Weronika Jaroch oraz Zuzanna Sękowska.
Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązywaniu testu. Do drugiego etapu olimpiady, czyli eliminacji ustnych kwalifikują się po 4 osoby ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Z naszej szkoły zakwalifikowały się wszystkie trzy uczennice, tj. Michalina Rozbicka, Weronika Jaroch oraz Zuzanna Sękowska.

Ostatecznie dziewczęta zajęły:

W kategorii indywidualnej:

I miejsce – Zuzanna Sękowska
III miejsce – Michalina Rozbicka
IV miejsce – Weronika Jaroch

W kategorii szkół gimnazjalnych – Gimnazjum w Małdytach - I miejsce.

Gratulujemy.