Sukcesy Emilii w konkursach przedmiotowych

Emilia Milewska, uczennica klasy III a, została laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki  oraz finalistką Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. Organizatotem kunkursów był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Emilia jest pierwszą uczennicą naszego gimnazjum, która tak wysokie wyniki uzyskała jednocześnie z dwóch konkursów.

Tytuł laureata uprawnia Emilię do zwolnienia z części przyrodniczej egzaminu gmnazjalnego, a tym samym do uzyskania z tej części egzaminu wyniku najwyższego.

Gratulujemy Emilii sukcesu, a uczniów klas I i II zachęcamy do rozwjania swoich uzdolnień i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz udziału w konkursach przedmiotowych.