Dzień Tolerancji w naszej szkole

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku,  z powodu pogłębiających się zjawisk nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu. Święto obchodzone 16 listopada jest afirmacją szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.
Aby podkreślić ważność tego święta jego obchody odbyły się również w naszej szkole.

Na holu szkoły przygotowaliśmy gazetkę na temat tolerancji. Dla uczniów zorganizowaliśmy konkurs na najciekawszy plakat promujący ideę tolerancji pod hasłem:
„Nie mów, że tolerujesz - po prostu toleruj”.

Komisja w składzie :
Magdalena Parszuta – opiekun koła wolontariatu
Monika Olszewska – opiekun SU
Weronika Jaroch – przedstawiciel SU
oceniła prace w  następujący sposób:

I miejsce – klasa IIIa
II miejsce – klasa IIb
III miejsce – klasa Ia
Wyróżnienie – Ib, IIa, IIIb

Uczniowie ponad to mogli wypowiedzieć się pisemnie, czym dla nich jest słowo tolerancja.
W ten sposób powstała gazetka pod hasłem „Jestem tolerancyjny, czyli ….  Jak rozumiem tolerancję”.
Zdecydowana większość uczniów uważa, że tolerancja to akceptacja i szacunek dla innych.

Celem podjętych przez nas działań było uświadomienie uczniom, że tak naprawdę każdy z nas jest inny i należy to szanować. Mamy nadzieję, że młodzież stanie się bardziej tolerancyjna i wrażliwa.