DEN 2015

14.10 br. w Naszym Gimnazjum odbyła się akademia z okazji DEN. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zgromadzonych gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i oczywiście uczniów. Następnie pani Dyrektor Ewa Malinowska wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom Gimnazjum. Po tych chwilach, pełnych uznania wobec trudu wszystkich pracowników oświaty, przyszedł czas na część artystyczną. Prowadzący Akademię Weronika Jaroch i Wojciech Bakunowicz zaprosili wszystkich zgromadzonych na przedstawienie słowno-muzyczne. W trakcie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i od tej chwili stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.
Szczególne podziękowania należą się tym wszystkim uczennicom i uczniom, którzy w tak wspaniały sposób uświetnili Dzień Nauczyciela, dając popis swoim talentom aktorskimi inwencji twórczej. Mamy tylko nadzieję, że to nie ostatnia tak wspaniała uroczystość w ich wykonaniu. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: p. Marzena Piechocińska i p. Anita Kilik. Scenografią zajęły się również powyższe nauczycielki.
Po apelu każda z klas spędziła wspólnie miło czas pod opieką nauczycieli-wychowawców".​

Monika Olszewska
opiekun SU