Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Skończyły się wakacje, czas wracać do szkoły!

Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczął się uroczystym apelem o godzinie 8:15. Dyrektor Szkoły, Pani Ewa Malinowska, przywitała Grono Pedagogiczne, rodziców, zaproszonych gości oraz uczniów klas drugich i trzecich, a także ich młodszych kolegów przybyłych ze Szkoły Podstwowowej w Małdytach i z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze.

W tym roku szkolnym naukę w naszym gimnazjum rozpoczęło 154 uczniów. Wychowawcami klas pierwszych zostali Pani Monika Rochmińska oraz Pan Przemysław Ruczyński. Ponadto do Grona Pedagogicznego dołączyły dwie nowe nauczycielki: Pani Monika Olszewska, która będzie się zmagać z nauczaniem historii oraz Pani Barbara Golak -  nauczająca edukacji dla bezpieczeństwa.
Na koniec uroczystości Pani Dyrektor życzyła wszystkim owocnej pracy w tym roku szkolnym, po czym zaprosiła uczniów na spotkanie z wychowawcami klas.


Michalina Rozbicka,  IIb
Wiktoria Szymura,  IIb