Podsumowanie Tygodnia dla Ziemi

Akcja „Tydzień dla Ziemi” to działania organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Partnerami w tym działaniu są centra edukacji ekologicznej z województwa warmińsko - mazurskiego. Celem akcji jest mile spędzenie czasu przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej jej uczestników.
Gimnazjum w Małdytach przystąpiło do akcji po raz pierwszy. Wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych i drugich.
W ramach Tygodnia dla Ziemi podjęliśmy się realizacji następujących zadań:
•    Przyroda bez zużytych baterii
•    Na tropie odnawialnych źródeł energii
•    Bieg dla Ziemi.

Przyroda bez zużytych baterii
Celem tego zadania było promowanie zasad postępowania ze zużytymi bateriami. Klasy przygotowały plakaty zawierające informację o szkodliwym wpływie baterii na środowisko naturalne oraz przeprowadziły zbiórkę zużytych baterii. Wszystkie plakaty  zostały wyeksponowane na korytarzu, na drugim piętrze i tam można je obejrzeć.
Zbiórka baterii przebiegała również z dużym zaangażowaniem uczniów poszczególnych klas. Łącznie zebraliśmy ponad 12 kg zużytych baterii.
 W ramach  działania „ Przyroda bez zużytych energii” uczennice klasy IB przeprowadziły lekcję ekologii w przedszkolu Samorządowym w Małdytach.

Lekcja ekologii w przedszkolu
20 kwietnia 2015 r. razem z koleżankami z klasy I b, Ewą Masłowską, Patrycja Walewską oraz Agnieszką Masłowską odwiedziłyśmy Przedszkole Samorządowe w Małdytach i przeprowadziłyśmy dla dzieci  zajęcia z ekologii. Dzieci od rana wypatrywały nas przez okna. W oparciu o wiersz Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka”   uczyłyśmy przedszkolaki  jak postępować z odpadami. Dowiedziały się one do jakich pojemników wrzucamy papier, szkło i plastik. Nauczyły się, że niektóre odpady, np. baterie są bardzo niebezpieczne dla środowiska i należy z nimi postępować w szczególny sposób. Przedszkolaki  okazały się bardzo pojętnymi uczniami i szybko posprzątały śmieci na  „boisku”, które postało w trakcie naszych zajęć. Na zakończenie zostawiłyśmy dla przedszkolaków specjalne pojemniki, do których będą wrzucać zużyte baterie.  Wszyscy doskonale się bawili, a poznane zasady postępowania z odpadami na pewno procentować będą w przyszłości.
Na tropie odnawialnych źródeł energii
W ramach tego zadania musieliśmy dokonać inwentaryzacji odnawianych źródeł energii w Gminie Małdyty. Uczennice klasy IIB przeprowadziły wywiady z pracownikami Urzędu Gminy.

Energia odnawialna w Gminie Małdyty
W ramach Tygodnia dla Ziemi razem z Nikolą Przybysz odbyłyśmy spotkania z Wójtem Gminy Małdyty –  panem Marcinem Krajewskim, kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska – panem Zbigniewem Stasikiem oraz panią Joanną Kardasz,  zajmującą się min. sprawami ochrony środowiska  w naszej gminie. Podczas tych spotkań pracownicy gminy odpowiedzieli na pytania, które dotyczyły energii odnawialnej w Gminie Małdyty.  Uzyskane informacje posłużyły do sporządzenia raportu.
Władze Gminy są bardzo przychylne inicjatywom inwestorów prywatnych w tym zakresie i w miarę swoich możliwości ułatwiają ich realizację. Oczywiście priorytetem jest ochrona środowiska i brak uciążliwości takich inwestycji dla okolicznych mieszkańców.
Na terenie Gminy Małdyty w miejscowości Jarnołtowo powstała pierwsza w powiecie ostródzkim biogazownia, pracująca w oparciu o kiszonkę, obornik i odpady rolnicze.
Były plany dotyczące budowy farmy wiatrowej. Miały powstać dwa wiatraki o wysokości 150 m i średnicy wirnika 90 m. Ich moc miała osiągać 2 MW. Nie doszło do realizacji tej inwestycji, gdyż nie uzyskała ona pozytywnej opinii środowiskowej oraz  spotkała się ona z protestami mieszkańców Drynek i Jarnołtowa.
Nieliczni mieszkańcy Gminy Małdyty korzystają z innych metod ekologicznej produkcji energii. Są to kotły na biomasę, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.
W Urzędzie Gminy zostałyśmy przyjęte bardzo mile i spotkałyśmy się z dużą życzliwością zarówno pana Wójta jak i pracowników Urzędu.
Pełny raport zamieszczony jest na naszej stronie WWW.

Bieg dla Ziemi
29 kwietnia odbyła się ostatnia impreza, czyli Bieg dla Ziemi. Klasy miały do pokonania dystans około 4 km. Trasa została wytyczona w pobliskim lesie. Każda klasa na starcie otrzymała mapę z narysowaną trasą i zaznaczonymi punktami kontrolnymi. W miejscach tych ukryte zostały pytania związane z postępowaniem ze zużytymi bateriami i ich wpływem na środowisko. Wszystkie klasy odnalazły schowane  na trasie przemarszu pytania i wykazały się doskonałą znajomością zagadnienia. Pomimo pewnych niespodzianek pogodowych  wszyscy doskonale się bawili. No może z wyjątkiem pana Adama, gdyż z lasu do szatni przynieśliśmy trochę błota.
 

Trzy zadania były punktowane.
- konkurs na plakat o szkodliwym wpływie baterii na środowisko naturalne  oceniała  komisja w składzie:

p. Anita Kilik
p. Alicja Panasiewicz
Karolina Kaczkan
Aleksandra Skwita

Wszystkie prace podobały się komisji, ale najwyższą ocenę uzyskał plakat klasy IIa.

W konkursie na zbiórkę zużytych baterii najlepszą okazała się klasa 1a, która nieznacznie wyprzedziła klasę 2b.
Baterie były ważone przez komisję w składzie:

Karolina Kaczkan
Aleksandra Skwita
p. Michał Tymczyna

W Biegu dla Ziemi wszystkie klasy wykonały wszystkie zadania i uzyskały komplet punktów.

Po podsumowaniu uzyskanych punktów okazało się, że trzy klasy uzyskały jednakową ilość punktów. Są to: klasa 1a, klasa 2a i klasa 2b. Klasy te zajęły I miejsce. II miejsce zajęła klasa 1b, która tylko nieznacznie uległa pozostałym klasom. Wszystkie klasy uczestniczące w Tygodniu dla Ziemi otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

KLASA 1A

KLASA 1B

KLASA 2A

KLASA 2B

Plakat

2

2

4

3

Bieg dla Ziemi

4

4

4

4

Zbiórka baterii

4

1

2

3

SUMA PUNKTÓW

10

7

10

10

MIEJSCE

I

II

I

I

Podsumawanie Tygodnia dla Ziemi w Gimnazjum w Małdytach odbyło się 30 kwietnia 2015 r. na uroczystym apelu szkolnym połaczonym z Konstytcją 3 Maja i podsumowaniem osiągnięć uczniów naszej szkoły w ostatnich miesiącach. Przebieg Tygodnia dla Ziemi przedstawiły: Wiktoria Szymura, Aleksandra Sawicka i Aleksandra Skwita.