Plakat - szkodliwy wpływ baterii na środowisko

W ramach Tygodnia dla Ziemi klasy przygotowały plakaty zawierające informację o szkodliwym wpływie baterii na środowisko naturalne.

Prace uczniów oceniała  komisja w składzie:    

p. Anita Kilik
p. Alicja Panasiewicz
Karolina Kaczkan
Aleksandra Skwita

Wszystlie plakaty podobały się komisji, ale największe uznanie zyskał plakat klasy IIa. Plakaty zostały wyelsponowane na korytarzu II piętra i tam można je oglądać.

I miejsce - klasa IIa

II miejsce - klasa IIb

III miejsce - ex aequo - klasy Ib i Ia