Lekcja ekologii w przedszkolu.

W oparciu wiersz Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka” uczennice  uczyły dzieci  jak postępować z odpadami. Dowiedziały się one do jakich pojemników wrzucamy papier, szkło i plastik. Nauczyły się, że niektóre odpady, np. baterie są bardzo niebezpieczne dla środowiska i należy z nimi postępować w szczególny sposób. Uczennice zostawiły dla przedszkolaków specjalne pojemniki do których będą wrzucać zużyte baterie. Przedszkolaki  okazały się bardzo pojętnymi uczniami i szybko posprzątały śmieci na  „boisku”. Wszyscy doskonale się bawili, a poznane zasady postępowania z odpadami prcentowć będą w przyszłości.