Tydzień dla Ziemi w Gimnazjum w Małdytach

W ramach  obchodów „Tygodnia dla Ziemi” w naszej szkole  realizowane będą następujące zadania:
1.    „Bieg dla Ziemi” – odbędzie się 28. 04. 2015 . Klasy pod opieką nauczyciela (wychowawcy) odbywają marsz wyznaczoną trasą. W trakcie przemarszu będą mieli do wykonania zadania: odpowiedzieć na pytania dotyczące wpływu baterii na środowisko oraz zadania niespodzianki.

2.     „Przyroda bez zużytych baterii”- akcja promująca zasady postępowania ze zużytymi bateriami.

A.    Zbiórka zużytych baterii – konkurs klasowy, w którym klasy  rywalizują w zbiórce zużytych baterii.
B.    Konkurs na plakat  przedstawiający  szkodliwy wpływ baterii na środowisko naturalne.
C.    Lekcja ekologii w przedszkolu – uczennice gimnazjum przeprowadzą zajęcia z przedszkolakami, w których będą uczyć zasad postępowania z odpadami ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie ze zużytymi bateriami.

3.    „ Na tropie odnawianych źródeł energii” – w ramach tego zadania uczniowie Gimnazjum mają dowiedzieć się  czy w Gminie Małdyty pozyskuje się energię odnawialną. W tym celu przeprowadzą wywiad z pracownikami Urzędu Gminy Małdyty.

Podsumowanie „Tygodnia  Dla Ziemi” odbędzie się na apelu w czwartek 30 kwietnia.