Energia odnawialna w Gminie Małdyty


W ramach Tygodnia dla Ziemi,  uczennice Gimnazjum w Małdytach – Wiktoria Szymura i Nikola Przybysz odbyły spotkania z Wójtem Gminy Małdyty –  panem Marcinem Krajewskim, kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska – panem Zbigniewem Stasikiem oraz panią Joanną Kardasz,  zajmującą się min. sprawami ochrony środowiska  w naszej gminie. Podczas tych spotkań pracownicy gminy odpowiedzieli na pytania, które dotyczyły energii odnawialnej w Gminie Małdyty.  Uzyskane informacje posłużyły do sporządzenia tego raportu.
Wysokie koszty inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii są czynnikiem ograniczającym zarówno naszą gminę jak i jej mieszkańców. Od analizy możliwości wykorzystania źródeł  finansowania, w nowej perspektywie finansowej, będą zależały działania  podejmowane przez gminę,  związane z odnawialnymi źródłami energii.  Z tego względu, że Małdyty to mała gmina,  nie znajduje uzasadnienia  zatrudnianie osoby zajmującej się odnawialnymi źródłami energii.
Władze Gminy są bardzo przychylne inicjatywom inwestorów prywatnych w tym zakresie i w miarę swoich możliwości ułatwiają ich realizację. Oczywiście priorytetem jest ochrona środowiska i brak uciążliwości takich inwestycji dla okolicznych mieszkańców.
Na terenie Gminy Małdyty w miejscowości Jarnołtowo powstała pierwsza w powiecie ostródzkim biogazownia. Aktualna moc  tej inwestycji to 499 kW.  Inwestor zamierza zwiększyć jej moc do 1MW i uzyskał już akceptację Urzędu Gminy. Wytworzona energia jest odprowadzana do sieci energetycznej.  Biogazownia pracuje w oparciu o kiszonkę, obornik i odpady rolnicze.
Były plany dotyczące budowy farmy wiatrowej. Miały powstać dwa wiatraki o wysokości 150 m i średnicy wirnika 90 m. Ich moc miała osiągać 2 MW. Nie doszło do realizacji tej inwestycji, gdyż nie uzyskała ona pozytywnej opinii środowiskowej oraz  spotkała się ona z protestami mieszkańców Drynek i Jarnołtowa.
Obecnie opracowywany jest plan, w którym określone zostaną tereny w gminie, gdzie możliwe będą inwestycje w farmy wiatrowe oraz ogniwa fotowoltaiczne. Plan ten będzie uwzględniał ochronę środowiska i walorów turystycznych gminy oraz interesy jej mieszkańców.
Nieliczni mieszkańcy Gminy Małdyty korzystają z innych metod ekologicznej produkcji energii. Są to kotły na biomasę, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Rejestr tych urządzeń nie jest prowadzony.
W Urzędzie Gminy uczennice naszej szkoły zostały bardzo mile przyjęte i spotkały się z dużą życzliwością zarówno pana Wójta jak i pracowników Urzędu.