Bieg dla Ziemi

Szkoła nasza uczestniczyła w „Tygodniu dla Ziemi”. Jednym z jego elementów był „Bieg dla Ziemi”. 29 kwietnia 2015 r. klasy pierwsze i drugie wyruszyły w pięciominutowych odstępach czasu do lasu. Opiekę nad nimi sprawowali nauczyciele. Każda z klas otrzymała mapę. Idąc drogą zaznaczoną na niej należało dojść do trzech punktów kontrolnych. W rejonie tych punktów schowane były pytania – niespodzianki.

Były bardzo dobrze schowane! Należało dokładnie szukać, aby je znaleźć. Pytania dotyczyły baterii. Należało napisać odpowiedzi, które po powrocie do szkoły trzeba było oddać organizatorom Biegu.


Okazało się, że wszystkie klasy odnalazły ukryte pytania i udzieliły na nie dobrych odpowiedzi. Ten marsz był wspaniałym połączeniem nauki i zabawy. Warto czasami oderwać nosy od książek i wyjść na świeże powietrze.