XXXVII Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

18 kwietnia 2015 roku w Morągu odbyła się już po raz kolejny Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, której głównym organizatorem jest oddział Rejonowego PCK w Morągu. Celem olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia. Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, zasad zdrowego stylu życia.

Gimnazjum w Małdytach reprezentowały uczennice z klas drugich:
Wiktoria Szymura, Weronika Jaroch oraz Zuzanna Sękowska.
Pierwszy etap konkursu polegał na rozwiązywaniu testu składającego się z 30 pytań. Do drugiego etapu olimpiady, czyli eliminacji ustnych kwalifikują się po 4 osoby ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.  Z naszej szkoły zakwalifikowały się dwie uczennice: Weronika Jaroch oraz Zuzanna Sękowska.
Ostatecznie uczennice zajęły:
W kategorii indywidualnej:
II miejsce – Weronika Jaroch
III miejsce – Zuzanna Sękowska
W kategorii szkół gimnazjalnych –  Gimnazjum w Małdytach -  I miejsce