Dni otwarte ZSEiT w Pasłęku

W dniu 19 marca 2015 r. uczniowie kl. III naszego gimnazjum uczestniczyli w Dniu Otwartym   Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, gdzie mieli możliwość zapoznania się  z ofertą kształcenia, którą od nowego roku szkolnego 2015/2016  proponuje ZSEiT.

Uczniowie gimnazjum będą mogli kontynuować  naukę w trzyletnich liceach ogólnokształcących  o nachyleniu pedagogicznym i o nachyleniu obronnym, w czteroletnich technikach kształcących w zawodzie: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu  i na nowym kierunku technik przetwórstwa mleczarskiego oraz w trzyletnich szkołach zawodowych kształcących w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz.
Dzięki  przygotowanym prezentacjom gimnazjaliści mogli bliżej poznać zawody, do wykonywania których będą przygotowywani podczas nauki w szkole. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy walki wręcz i musztry wykonane przez uczniów klas mundurowych oraz popis serwisu synchronicznego kelnerów wykonany przez uczniów technikum. Interesujące uczniów informacje dotyczące możliwości zatrudnienia po uzyskaniu tytułu technika przetwórstwa mleczarskiego przekazali  młodzieży gimnazjalnej przedstawiciele zakładów mleczarskich, m.in. SERY ICC  Pasłęk.
Pobyt gimnazjalistów podczas Dni Otwartych  zakończyło krótkie przedstawienie  wykonane przez uczniów, którzy w humorystyczny sposób, trochę w krzywym zwierciadle scharakteryzowali przeciętnego ucznia ZSEiT.
Dziękujemy ZSEiT za zaproszenie.

Więcej zdjęć zamieszczono w Galerii.