Wycieczka przyrodnicza

16 maja 2014 odbyła się wycieczka uczniów klas I, II i III Gimnazjum w Małdytach do Olsztyna.  Jednym z punktów programu były zajęcia terenowe w Arboretum w Kudypach podczas, których uczniowie mieli możliwość poznania  parku botanicznego, w którym zgromadzone są głównie gatunki drzew i krzewów. Uczyli się rozpoznawać gatunki drzew iglastych,  liściastych i krzewów występujące na terenie arboretum, np. sosna, cis , świerk , buk, jesion, brzoza, klon, lipa, sosna kosodrzewina, bez czarny, bez koralowy, kalina.  Poznali strukturę naturalnego ekosystemu leśnego i występujące tam drzewa pomnikowe. Obejrzeli również głazy zebrane w lapidarium. W sali dydaktycznej obejrzeli  zgromadzone okazy zwierząt (ssaków, ptaków) występujących w warmińskich lasach, owadów będących szkodnikami drzew oraz  pomoce dydaktyczne umożliwiające rozpoznawanie gatunków. Mieli również okazję podziwiać  wystawę fotografii, na których uwieczniono piękno przyrody Warmii i Mazur.
W Muzeum Przyrody w Olsztynie uczestnicy wycieczki wzięli udział w lekcji pt. „Tropiciele”. Celem tych zajęć było poznanie ciekawych i zarazem rzadkich zwierząt występujących na terenie Warmii i Mazurach. Uczniowie w oparciu o kartę pracy samodzielnie odszukiwali na terenie wystawy wybrane gatunki zwierząt. Najlepsi tropiciele otrzymali nagrody. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć, w których mieli okazję uczestniczyć.

Wycieczka została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Więcej zdjęć z wycieczki zamieszczono w Galerii.