Wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa Dobrocin

Opowieści o lesie i zwierzętach – wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa Dobrocin.
Dnia 24 czerwca 2014 roku odbyła się wycieczka do Nadleśnictwa w Dobrocinie. Udział w niej wzięli uczniowie klasy I B i II A oraz ich opiekunowie : p. Aneta Kucharska – Ukleja, p. Jolanta Łuczak oraz p. Magdalena Parszuta.

Zajęcia edukacyjne zostały przygotowane przez p. Pulinę Partykę – Drzazgę. Uczniowie br

ali udział w grze terenowej – podchodach – w trakcie , której rozwiązywali zagadki zawarte w kartach pracy ukrytych w lesie. Zagadki dotyczyły między innymi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, rozpoznawania drzew, orientacji w terenie, obliczania dobowego zapotrzebowania na tlen itp. Każda drużyna walczyła o jak najwyższy wynik. Najlepsi zostali nagrodzeni, pozostali uczniowie również otrzymali drobne upominki. Pobyt w Nadleśnictwie Dobrocin zakończył się ogniskiem.

Więcej zdjęć z wycieczki zamieszczono w Galerii.