Spotkanie z p. M. Krajewskim

7 października odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z Panem Marcinem Krajewskim - podinspektorem ds. obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy w Małdytach.

Podczas spotkania poruszono tematykę obony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. W czasie zajęć wykorzystano aktywizujące metody pracy. Młodzież chętnie zadawała pytania i z uwagą słuchała odpowiedzi.

1 3

2

4