Komputer dla szkoły

20.02.2014 r. Morąsko – Zalewski Bank Spółdzielczy przekazał Gimnazjum w Małdytach komputer przenośny „Lenovo”. Dzięki pomocy i ofiarności takich instytucji możliwe jest  lepsze wypełnianie przez szkołę jej zadań statutowych oraz rozwój i edukacja młodzieży.  
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy wszelkiej pomyślności.