Rekrutacja

W związku ze zmianami organizacyjnymi w oświacie, od 2017 r. nie dokonuje się naboru uczniów do klas pierwszych gimnazjum.