Jak dawniej mierzono?

Jak dawniej mierzono przekonali się uczestnicy zajęć z matematyki.
Jednymi z wielu dawnych jednostek miar są stopa czy łokieć.
Stopa - jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej. W różnych krajach miała inną długość. Zmieniała się także na przestrzeni wieków.
Obecnie przez stopę najczęściej rozumie się stopę angielską (foot) = 30,480 cm,
czyli 1 m = 3,280840 stóp.
Łokieć = 2 stopy.
Podczas zajęć sprawdziliśmy ile stópek, a ile łokci mieści się w naszych wzrostach. Potrenowaliśmy też zamianę innych ciekawych dawnych jednostek. Efekty naszych pomiarów można obejrzeć na korytarzu przy pracowni matematycznej.