Zabawa ze środkiem ciężkości.

Podczas tych zajęć uczniowie budowali ptaka, który utrzymuje się tylko na dziobie. Wewnątrz wysuniętych przed dziób ptaka skrzydeł, na ich końcach, znajdują się obciążniki (mogą to być np. monety). Ciężarki te przesuwają środek masy pod czubek dzioba ptaka. Pozwala to na stabilne umiejscowienie ptaka dziobem na szczycie piramidy. W tej paradoksalnie stabilnej pozycji równowagi trwałej ptakowi można nadać niezbyt szybki ruch obrotowy dookoła dzioba lub wahadłowy, lekko uderzając ogon w dół.
Ptak może też utrzymywać się w poziomie, podparty dziobem na przykład na wyciągniętym palcu ucznia lub na rogu stołu.