Przyspieszenie ziemskie

To, że przyspieszenie ziemskie wynosi 9,81 m/s2 - wiedzieliśmy. Ale to, że tak łatwo je wyznaczyć, przekonaliśmy się na zajęciach z projektu. 

Przyspieszenie wyznaczaliśmy za pomocą wahadła. Każda grupa samodzielnie musiała zbudować wahadło i wykonać nie mniej niż 10 pomiarów (każdy po minimum 10 okresów). Wcześniej przygotowaliśmy tabelę w arkuszu kalkulacyjnym w której zbieraliśmy wyniki. Dwa skrajne pomiary, które najbardziej odstawały od pozostałych uznaliśmy za obarczone największym błędem i odrzuciliśmy. Z pozostałych wyznaczyliśmy przyspieszenie ziemskie. We wszystkich obliczeniach pomocny był arlusz kalkulacyjny. Dużym zaskoczeniem dla nas były wyniki, które niewiele różniły się od wartości rzeczywistej. Dwie grupu uzyskały wynik różniący się tylko p 0,02 m/s2.