Zajęcia z projektu - przewodzenie ciepła

Podczas tych zajęć sprawdzaliśmy, czy ciała stałe dobrze przewodzą ciepło. Wielkim wyzwaniem dla niektórych z nas było przymocowanie zapałek do metalowego i szklanego pręta za pomocą wosku. Okazało się (co nie było wielkim zaskoczeniem), że metale są przewodnikami ciepła, natomiast szkło jest izolatorem cieplnym. Następne doświadczenie polegało na sprawdzeniu, czy wszystkie metale jednakowo dobrze przewodzą ciepło. Wyniki doświadczalne niektórych z nas wyraźnie zaskoczyły. Wśród metali i ich stopów, neiktóre znacznie lepiej przewodzą ciepło od innych. Na nastepnych zajęciach postaramy się tę właściwość ciał stałych wykorzystać praktycznie. 

Wykazaliśmy również, że metale na skutek ogrzewania rozszerzają się, natomiast na skutek ochładzania kurczą się. Pomocne były tu pierścienie Gravesanda.