Gęstość ciał

Uczniowie wyznaczali gęstość ciał stałych o kształtach regularnych, nieregularnych oraz gęstość cieczy. Uzyskane wyniki były zaskakująco dobre, tzn. zbliżone do tabelarycznych.