Wycieczki zawodoznawcze

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w wycieczkach zawodoznawczych.