Giełda Szkół 2018

 
Uczniowie klas trzecich gimnazjum muszą wkrótce podjąć jedną z ważniejszych w swoim życiu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Mając świadomość tego, że jest to decyzja niełatwa staramy się im pomóc w dokonaniu właściwego wyboru szkoły zgodnej z ich zainteresowaniami i umiejętnościami.
W dniu 7 marca 2018 r.  w naszej szkole odbyła się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowana w ramach realizowanego projektu "Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, którego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w obszarze planowania własnej drogi edukacyjno - zawodowej i podniesienia ich kompetencji kluczowych. Wnioskodawcą  projektu jest CTS Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Elblągu. Partnerem projektu jest Gmina Małdyty.
Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych otworzył Pan Czesław Rolka - dyrektor szkoły oraz Pan Krzysztof Bratuś – koordynator projektu.
 
Nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele:
 
1. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie
2. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu
3. Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
4. Zespołu Szkół w Pasłęku
5. Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie
6. Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie
7. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie
8. Zespołu Szkół Zawodowych i CKU w Ostródzie
9. Ochotniczego Hufca Pracy w Ostródzie
9. Fabryki Mebli Taranko w Morągu
 
Zaproszenie do udziału w giełdzie przyjęła także młodzież klas II i III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Szymonowie.
Uczniowie poprzez organizację takiej imprezy mieli możliwość indywidualnego spotkania  i porozmawiania z przedstawicielami  szkół ponadgimnazjalnych, którzy zaprezentowali bogatą ofertę edukacyjną swoich szkół skierowaną do przyszłych absolwentów. 
Mamy nadzieję, że będzie im łatwiej podjąć trafne decyzje związane z dalszą nauką i wyborem zawodu.
 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.