DNI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Gimnazjaliści z klas III mają przed sobą trudny wybór. A mianowicie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać. Rokrocznie wychodzimy naprzeciw ich potrzebom chcąc dostarczyć im jak najwięcej wiedzy na temat oczekiwań na rynku pracy, możliwości poznania oferty edukacyjnej szkół poprzez organizowanie wyjazdów na Dni Otwarte do szkół ponadgimnazjalnych. 
Młodzież z klas III naszego gimnazjum w tym roku szkolnym uczestniczyła w wycieczkach zawodoznawczych do szkół ponadgimnazjalnych w: Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Licealnych w Morągu, Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Zespole Szkół Rolniczych oraz Zespole Szkół Zawodowych w Ostródzie.  Uczniowie mogli obejrzeć szkoły, wziąć udział w przygotowanych dla nich warsztatach, prezentacjach, zabawach oraz dowiedzieć się o zasadach rekrutacji do szkół.  Wycieczki zawodoznawcze to okazja do poznania nie tylko oferty kształcenia proponowanej przez daną placówkę, ale też nauczycieli, warunków, jakie panują w szkole czy sposobu organizacji zajęć.  
Mamy nadzieję, że wizyty te pomogą uczniom w dokonaniu świadomych wyborów dalszej ścieżki własnego rozwoju, przyjęcia lub odrzucenia jednej z alternatywnych możliwości wyboru szkoły, spośród istniejących na lokalnym rynku edukacyjnym.  Aktywna orientacja zawodowa jest najlepszym sposobem na to, by zapobiec przyszłym porażkom uczniów z powodu często przypadkowych i nietrafionych wyborów szkoły ponadgimnazjalnej, a sprzyja ich sukcesom gdy dokonają świadomego wyboru nowej szkoły.