Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniu 25 listopada 2016r. we współpracy z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małdytach wolontariuszki z naszej szkoły(Maja Zawada, Marzena Mackiewicz, Karolina Magnes, Oliwia Kostrzewa, Natalia Pielak, Dominika Kiedyk) przyłączyły się do Świątecznej Zbiórki Żywności.

Akcja ta jest koordynowana przez Bank Żywności w Olsztynie.
Z uwagi na czas w jakim się ona odbywa, jest doskonałą okazją do zaangażowania oraz aktywizację społeczeństwa w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Każdy może pomóc oraz stać się darczyńcą.
W sumie podczas akcji zebraliśmy 73 kg żywności, która zostanie przekazana potrzebującym.