Plan pracy SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 zamieszczono w załączniku.