Znajdź właściwe rozwiązanie.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU
„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole realizowany jest program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany do uczniów gimnazjum, gdyż to w tym okresie nauki gwałtowanie wzrasta liczba dzieci próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.
 Celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów gimnazjum, dostarczenie wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększenie świadomości na temat palenia czynnego i biernego, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie.