Trzymaj formę

DSCN0494 W bieżącym roku szkolnym - 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu:
„Trzymaj Formę”, którego organizatorami są: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości  młodzieży szkolnej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję aktywnego stylu życia.
W tym roku szkolnym program odbywa się pod hasłem „Trzymaj Formę – Bądź aktywny!”
Program realizowany będzie podczas zajęć wychowania fizycznego, lekcji biologii, na godzinach wychowawczych oraz na różnych formach zajęć dodatkowych.

  W ramach programu w naszej szkole organizowane będą m.in.  zajęcia rekreacyjno - sportowe, zawody i turnieje sportowe ze zwróceniem uwagi na znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, spotkania uczniów i rodziców z pielęgniarką, dietetykiem, pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, gazetki i ulotki informacyjne, konkursy propagujące zdrowy styl życia, kształtujące postawy i zachowania w zakresie prawidłowego żywienia.

 

 

 

       W bieżącym roku szkolnym - 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu:

„Trzymaj Formę”, którego organizatorami są: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości  młodzieży szkolnej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję aktywnego stylu życia.

W tym roku szkolnym program odbywa się pod hasłem „Trzymaj Formę – Bądź aktywny!”

Program realizowany będzie podczas zajęć wychowania fizycznego, lekcji biologii, na godzinach wychowawczych oraz na różnych formach zajęć dodatkowych.

W ramach programu w naszej szkole organizowane będą m.in.  zajęcia rekreacyjno - sportowe, zawody i turnieje sportowe ze zwróceniem uwagi na znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, spotkania uczniów i rodziców z pielęgniarką, dietetykiem, pracownikami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, gazetki i ulotki informacyjne, konkursy propagujące zdrowy styl życia, kształtujące postawy i zachowania w zakresie prawidłowego żywienia.