"Żyj smacznie i zdrowo" i "Trzymaj formę"

 

Program  „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO”

oraz „TRZYMAJ FORMĘ”

w Gimnazjum w Małdytach

 

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła kontynuuje realizację dwóch programów edukacyjnych:

1. „Trzymaj Formę”, którego organizatorami są: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości  młodzieży szkolnej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję aktywnego stylu życia.

 

2. „Żyj smacznie i zdrowo” Winiary skierowanego  do uczniów i nauczycieli gimnazjów w całej Polsce. Jego misją jest przekazanie młodzieży zasad prawidłowego, zdrowego  i smacznego odżywiania, zachęcenie ich do podejmowania pierwszych prób gotowania oraz do wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków.