ważne adresy

WAŻNE ADRESY I NUMERY TELEFONÓW

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
14-300 Morąg
ul. Leśna 6
tel. 89 757 20 11

Punkt Interwencji Kryzysowej
Szymonowo 14
14 - 330 Małdyty
(89) 758 60 13
 - schronienie, wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie,
- opieka z zakwaterowaniem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Małdyty
ul. Kopernika 13B
14-330 Małdyty
(89) 758 61 95

Poradnia Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień
ul. Warmińska 23
14 – 300 Morąg
(89) 757 22 41

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przemocy
ul. Dworcowa 7
14 – 300 Morąg
(89) 757 23 73
- poradnictwo: pedagog, psycholog, radca prawny, terapeuta uzależnień,
 konsultant – MONAR-u

Dla ofiar przemocy
NIEBIESKA LINIA 0801-120-002

Pogotowie dla rodziców pijących nastolatków
POMARAŃCZOWA LINIA – 0801-140-068

AIDS ZIELONA LINIA – 22 621-33-67
Całodobowy telefon zaufania AIDS: 22 692 82 26
 
Antynarkotykowy Telefon Zaufania
801 199 990

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dostępny na stronie: www.kbpn.gov.pl

www.narkomania.gov.pl
Pod tym adresem znajdziecie serwis Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, poświęconej pomocy osobom z problemem narkotykowym i ich rodzinom.
Tu znajdziesz:
•    informacje na temat zasad działania systemu pomocowego w Polsce,
•    użyteczne wskazówki na temat wyboru rodzaju placówki,
•    dane kontaktowe placówek udzielających świadczeń dla osób z problemem narkotykowym i ich bliskich.
www.dopalaczeinfo.pl
Tu znajdziesz:
•    informacje na temat co to są dopalacze,
•    prawdę i mity o dopalaczach,
•    szczegóły o dopalaczach.