Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie „dopalaczy”

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od 01.09.2015 r., przy Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, zaczyna działać bezpłatny, anonimowy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie „dopalaczy”.
 
Oferta punktu, w którym dyżurował będzie psycholog-certyfikowany specjalista terapii uzależnień, rekomendowany psychoprofilaktyk uzależnień, kierowana jest do:

– osób używających środki zastępcze, tzw. „dopalacze”, chcących zerwać z nałogiem;
– członków rodzin osób używających środki zastępcze, tzw. „dopalacze”;
– wychowawców, opiekunów i innych osób, chcących zwiększyć swą wiedzę, by skutecznie pomagać użytkownikom „dopalaczy”.
Punkt, mieszczący się w pokoju nr 222 budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, będzie czynny w każdy wtorek, od godziny 7.30 do 12.30.

Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.