Nauczyciele

Rok szkolny 2016-2017

 

Imię i nazwisko

Stanowisko pracy/Nauczany przedmiot

1.

Mariusz Bystrek

dyrektor

2.

Magdalena Parszuta

pedagog szkolny, I pomoc przedmedyczna

3.

Anita Kilik

muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, w. fizyczne

4.

Aneta Kucharska-Ukleja

urlop

5.

Jadwiga Milczanowska

urlop

6.

Alicja Panasiewicz

matematyka, wychowawca kl. 1b

7.

Małgorzata Tymczyna

urlop

8.

Michał Tymczyna

fizyka, informatyka, matematyka, wychowawca klasy 2b

9.

Marzena Piechocińska

język polski, biblioteka

10.

Jolanta Łuczak

geografia, WOS, wychowawca kl. a

11.

Agnieszka Borkowska

język angielski, wychowawca kl. 1a

12.

Przemysław Ruczyński

w. fizyczne, wychowawca klasy 3b

13.

Sylwia Abrusiewicz

religia, edukacja dla bezpieczeństwa

14.

Tomasz Osękowski

język niemiecki

15.

Włodzimierz Narewski

zajęcia techniczne

16.

Małgorzata Szliter

język polski

17.

Agnieszka Wymentowska-Derezińska

historia

18.

B. Olendzka-Kozicka

chemia

19.

Elżbieta Wysokińska

biologia