Dni wolne 2015/16

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Gimnazjum w Małdytach w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie:

  1. art. 41 ust.2 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
  2. rozporządzenia  MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z poźn. zm.)
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego


Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły w roku szkolnym 2015/2016 zostały ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących dniach:

  • 2 listopada 2015 r. - poniedziałek po Wszystkich Świętych,
  • 4 i 5 stycznia 2016 r. – przedłużona przerwa świąteczna,
  • 18, 19, 20 kwietnia 2016 r.  - egzaminy gimnazjalne,
  • 2 maja 2016 r. - poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3 Maja,
  • 27 maja 2016 r. – piątek po Bożym Ciele.