Klasa 7 (Szkoła Podstawowa)

 

1 Budowa komputera (test dla klasy 7 SP)

grupa 1

grupa 2

2 Duszek w labiryncie

 

Klasa II

semestr 1

Lp.
Dział/Temat/Sprawdzian
ćwiczenia
1.
Sprawdzian 1 (wiadomości wstępne) - najbliższy sprawdzian
2.
Rozszerzenia plików.
3.
Instrukcja do ćwiczeń - porządkowanie zbiorów.
4.
Wirusy komputerowe.
     

</tr> </tbody> </table> <p> <span style=" ii="">Dział:  O metodach dokonywania obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

 

Lp. Temat ćwiczenia
1. Poznajemy podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym

pobierz

pobierz

pobierz

2. Skomplikowane obliczenia - adresy względne i bezwzglądne.

pobierz

pobierz

3.

Proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - sprawdzian.

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie wzgledne i bezwzględne.

pobierz

pobierz

4. Skomplikowane obliczenia - funkcje matematyczne i statystyczne.

pobierz
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

5. Skomplikowane obliczenia- funkcje logiczne.
6. Ułatwienia w pracy. Porządek w arkuszu.
7. Graficzne przedstawianie informacji. pobierz
8. Ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym. pobierz
9. Sprawdzian wiadomości z arkusza kalkulacyjnego.

pobierz

10. Poprawa - funkcja JEŻELI
11. Arkusz kalkulacyjny - funkcje - SPRAWDZIAN (klasa 8)
12. Arkusz kalkulacyjny - funkcje - zawody - ĆWICZENIA
13. Arkusz kalkulacyjny - funkcje - niemowlaki - ĆWICZENIA
14. Arkusz kalkulacyjny - funkcje - egzamin - ĆWICZENIA
15. Arkusz kalkulacyjny - funkcje - dodatek - ĆWICZENIA

 

Arkusz kalkulacyjny - funkcje - zawody - ĆWICZENIA