Działania w ramach doradztwa

Dla kogo zajęcia z doradztwa zawodowego?

W Gimnazjum w Małdytach zajęcia doradztwa zawodowego prowadzone są dla kl. II i III grupowo oraz indywidualnie dla zainteresowanych  uczniów gimnazjum kl. I-III.

Ze  spotkań  indywidualnych mogą skorzystać   także rodzice uczniów.  

 

Cel główny doradztwa zawodowego w gimnazjum:

 • rozwijanie kompetencji uczniów do aktywnego życia zawodowego i wspieranie ich w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych.

 

Cele szczegółowe:

 • rozwój osobisty,
 • kształtowanie kompetencji, tj. odpowiedzialność, kreatywność, przedsiębiorczość, komunikatywność,  umiejętność współpracy w grupie, efektywne zarządzanie czasem,
 • pozyskiwanie informacji na temat zawodów i rynku pracy,
 • zdobycie wiedzy na temat możliwości kształcenia oraz typów szkół ponadgimnazjalnych .

 

Drogi  dokonywania  wyboru zawodu?

 • Poznanie siebie.
 • Poznanie zawodów oraz rynku pracy.
 • Zaplanowanie kariery.

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjno - zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • współpraca z różnymi instytucjami oraz  innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • współpraca z rodzicami i pomoc w wyborze drogi edukacyjno – zawodowej ich  dzieci,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Planowane do realizacji działania w ramach doradztwa zawodowego

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zostały zaplanowane następujące działania:

 • diagnoza uczniów kl. I-III pod kątem preferencji sensorycznych,
 • badanie inteligencji wielorakiej uczniów klas II,
 • diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów,
 • przygotowanie II Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • udział uczniów kl. III w Dniach Otwartych szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizacja spotkań dla uczniów kl. III i ich rodziców z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,
 • zorganizowanie wycieczek zawodoznawczych do okolicznych przedsiębiorstw,
 • przygotowanie prelekcji dla rodziców nt., typów szkół ponadgimnazjalnych,
 • współpraca z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu w celu diagnozy uczniów kl. III  pod kątem wyboru szkoły i zawodu,
 • zorganizowanie konkursu "Mój wymarzony zawód – ja za dwadzieścia lat” .

 

Przydatne linki dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach doradztwa zawodowego

www.ore.pl

www.koweziu.pl

www.labiryntzawodow.pl

www.men.gov.pl

doradca zawodowy

   Ewa Malinowska