HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018

SPOTKANIE Z RODZICAMI TERMIN
Inauguracyjne  w  klasach i z dyrekcją szkoły 14.09.2017 r. – klasy IV – III G ( ul. Kopernika ) i 15.09.2017 r. – kl. I – III  - ( ul. Szkolna ) (wybór trójek klasowych)
Rady  Rodziców (trójki  klasowe) 21.09.2017 r. godz. 1600
Śródokresowe  jesienne 16.11.2017 r. godz. 1600
Semestralne po I semestrze 08.02.2018 r. godz. 1600
Śródokresowe  wiosenne 17.05.2018 r. godz. 1600
Informacyjne  z  rodzicami  klas  „0” czerwiec  2018 r.

 Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywać się będą w godzinach 1530 - 1700 w terminach podanych poniżej: 

  • 26.10.2017 r.,
  • 06.03.2018 r.
  • 12.04.2017 r.